Korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen verkkototeutus järjestetään yhteensä yhdeksän eri ammattikorkeakoulun yhteistyönä 1.4.-30.9.2019. 

Lue lisää koulutuksesta Opintopolussa: 

Valmentavasta valmiiksi -hankkeen tietosuojaseloste

Opinto-oikeuden siirto valmentavan koulutuksen verkkototeutuksessa