Valmentavasta valmiiksi hankkeen Moodlen tietosuojaseloste / Privacy Policy of Moodle of Valmentavasta valmiiksi hanke

(Lisätietoa tietosuojaselosteesta Tietosuojavaltuutetun sivuilta/ See the Office of Data Protection Ombudsman for more information)

Palvelun nimi

Name of the service

Moodle oppimisalusta Moodle course management system

Henkilörekisterin rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Controller of the personal data file and a contact person

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Jukka Keski-Ruismäki
helpdesk@metropolia.fi

Helsinki Metropolia UAS

Jukka Keski-Ruismäki
helpdesk@metropolia.fi

Henkilötietojen käyttötarkoitus

The purpose of the processing of personal data

Kerättäviä henkilötietoja käytetään

 • Moodlen käyttöoikeuksien hallintaan,
 • Moodlen edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen
 • oppimisen ohjaukseen/opintosuoritusten arvosteluun Moodlessa.

Palvelun käytöstä lokiin kertyviä henkilötietoja käytetään

 • palvelimen ja tietoliikenteen kapasiteetin seurantaan
 • teknisten ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen

Personal data is used for

 • user authorization in Moodle
 • making it possible to contact users of Moodle
 • management of learning and grading of students in Moodle

Personal data in the log files of the server is used for

 • monitoring the load and capacity of the server and the network
 • working out technical problems and investigating abuse of the service

Käsiteltävät henkilötiedot

Personal data processed

Seuraavat tiedot noudetaan kotiorganisaatiostasi suostumuksellasi aina, kun kirjaudut palveluun:

 • Nimi
 • Sähköpostitoite
 • EPPN (eduPersonPrincipalName)

Seuraavat tiedot kerätään sinulta itseltäsi:

 • Palveluun asettamasi palveluprofiili

Following information is fetched from your home organisation on your consent every time you log in to the service:

 • Name
 • Email address
 • EPPN (eduPersonPrincipalName

Following information given to the service by yourself is also collected

 • Your profile in the service

Henkilötietojen säilytysaika

Storage period of personal data

Henkilötietoja säilytetään palvelussa kunnes 18 kuukautta kuluu viimeisestä kirjautumisestasi.

Personal data is stored untill you have not used the service for 18 months.

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Principles of protecting personal data

Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu SSL-tekniikalla.

Henkilötiedoista palvelimelle syntyvä henkilörekisteri on suojattu ylläpitäjien henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla.

In the network SSL technology is used to protect personal data.

In the service the personal data file is protected by personal user accounts and authorisation of administrators.

Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen

Regular transfer of personal data to third parties

Käyttäjän nimitiedot näkyvät muille oppimisalustan käyttäjille. Käyttäjä voi halutessaan näyttää sähköpostiosoitteensa muille henkilöille sekä täyttää profiiliinsa itseään koskevia lisätietoja, jotka näkyvät muille oppimisalustan käyttäjille.

Muuten henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Moodle users name will be shown to other Moodle users. Moodle user can select if his/her email address will be shown to other Moodle users. Moodle user can add personal information to his/her profile that can be shown to other Moodle users.

Otherwise personal information won't be transferred to third parties.

Rekisteröidyn tarkistusoikeus

Right of accesss personal data on him/her

Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty palvelimeen, ota yhteys em. yhteyshenkilöön.

To check what personal data is stored about you contact the contact person above.

Virheellisten tietojen oikaisu

Rectification

Ota yhteys kotiorganisaatioosi, jos kotiorganisaatiostasi noudettavissa henkilötiedoissa on virheitä.

Palvelun sinulta itseltäsi keräämät henkilötiedot oikaistaan ottamalla yhteys em. yhteyshenkilöön.

Contact your home organisation to correct the personal data that is fetched from there.

Contact the contact person above to correct other personal data.

Julkaistu / Published: 6.9.2018